Home / Trends / Events

Buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới, các trung tâm thương mại và nhiều trải nghiệm tiếp thị thú vị

Event schedule:2017-06-29 ~ 2017-07-02

Venue:Trung tâm thương mại AAEON Hà Nội |Trung tâm thương mại AAEON Hà Nội

Event overview

Buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới, các trung tâm thương mại và nhiều trải nghiệm tiếp thị thú vị tại Hà Nội Việt Nam năm 2017