Home / Trends / Events

Buổi họp báo giới thiệu quảng bá hình ảnh của triển lãm Taiwan Excellence Pavilion tại Việt Nam năm

Event schedule:2017-07-26 ~ 2017-07-28

Venue:Trung tâm hội chợ, triển lãm Sài Gòn (Saigon Exhibition & Convention Center, SECC) |Trung tâm hội chợ, triển lãm Sài Gòn (Saigon Exhibition & Convention Center, SECC)

Event overview

Buổi họp báo giới thiệu quảng bá hình ảnh của triển lãm Taiwan Excellence Pavilion tại Việt Nam năm 2017